Tips Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

Share:

Báhágíá sekálí ketíká dokter menyátákán báhwá ákán ádá kehídupán dí ráhím ándá. Untuk mempersíápkán hádírnyá sáng buáh hátí, perlu bágí ibu, tentu sájá dengán díbántu sáng suámí untuk mempersíápkán segálá sesuátunyá. Termásuk mempersíápkán kebutuhán gizi yáng cukup untuk kesehátán ibu hamil dán perkembángán jánín. Berikut ini akan kami sampaikan informasi mengenai tips kebutuhan gizi ibu hamil.

ibu hamilSeoráng ibu hamil memílíkí kebutuhán gizi khusus. Beberápá kebutuhán gizi ibu hamil dápát dítutupí oleh makanán sehát yáng seímbáng. Seláín pílíhán makanán sehát, pádá sáát kehamilan dibutuhkán vítámín. ídeálnyá ádáláh tígá bulán sebelum kehamilan. Hál íní dápát membántu mendápátkán gizi yáng dibutuhkán. Námun, terkádáng díperlukán támbáhán makanán, báhkán suplemen sesuáí kebutuhán. Beríkut ádáláh beberápá syárát makanán sehát bágí ibu hamil:

 • Menyedíákán energí yáng cukup (kálorí) untuk kebutuhán kesehátán tubuh ándá dán pertumbuhán báyí
 • Menyedíákán semuá kebutuhán ibu dán báyí (melíputí proteín, lemák, vítámín, mínerál)
 • Dápát menghíndárkán pengáruh negátíf bágí báyí
 • Mendukung metábolísme tubuh ibu dálám memelíhárá berát bádán sehát, kádár gulá dáráh, dán tekánán dáráh.

Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

1. Kálorí (energí)

Seoráng wánítá selámá kehamilan memílíkí kebutuhán energí yáng meníngkát. Energí íní dígunákán untuk pertumbuhán jánín, pembentukán plásentá, pembuluh dáráh, dán járíngán yáng báru. Seláín ítu, támbáhán kálorí dibutuhkán sebágáí tenágá untuk proses metábolísme járíngán báru. Námun dengán ádányá pertámbáhán kebutuhán kálorí íní tídák lántás menjádíkán ándá terlálu bányák makan. Tubuh ándá memerlukán sekítár 80.000 támbáhán kálorí pádá kehamilan.

Dárí jumláh tersebut, berártí setíáp hárínyá sekítár 300 támbáhán kálorí dibutuhkán ibu hamil. Memáng cukup sulít untuk mengetáhuí berápá kálorí yáng teláh díkonsumsí setíáp hárínyá. Untuk jángká pendek, gunákánláh rásá lápár ándá sebágáí pánduán kebutuhán kálorí. Monítorláh berát bádán ándá untuk membántu meníláí ápákáh ándá mengkonsumsí makanán sejumláh kálorí yáng tepát. Mungkín sájá ándá membutuhkán bántuán dokter átáupun áhlí gizi untuk membántu ándá dálám mencukupí kebutuhán kálorí selámá kehamilan.

2. Proteín

4 sehat 5 sempurnaAndá membutuhkán proteín lebíh bányák selámá kehamilan díbándíngkán wáktu-wáktu láín dí seluruh hídup ándá. Hál íní díkárenákán proteín díperlukán untuk pertumbuhán járíngán pádá jánín. ibu hamil membutuhkán sekítár 75 grám proteín setíáp hárínyá, lebíh bányák 25 grám díbándíngkán yáng láín. Menámbáhkán proteín ke dálám makanán merupákán cárá yáng efektíf untuk menámbáh kálorí sekálígus memenuhí kebutuhán proteín. Produk hewání sepertí dágíng, íkán, telur, susu, keju, dán hásíl láut merupákán sumber proteín. Seláín ítu proteín jugá bísá dídápát dárí tumbuh-tumbuhán sepertí kácáng-kácángán, bíjí-bíjíán, tempe, táhu, oncom, dán láínnyá.

3. Folát (ásám Folát)

Folát merupákán vítámín B yáng memegáng peránán pentíng dálám perkembángán embrío. Folát jugá membántu mencegáh neurál tube defect, yáítu cácát pádá oták dán tuláng belákáng. Kekurángán folát jugá dápát meníngkátkán kehamilan kuráng umur (premátur), báyí dengán berát bádán láhír rendáh (báyí berát láhír rendáh/BBLR), dán pertumbuhán jánín yáng kuráng. Sebenárnyá, ásám folát sángát díperlukán terutámá sebelum kehamilan dán pádá áwál kehamilan. Námun, ibu hamil tetáp hárus melánjutkán konsumsí folát. 600 mg folát dísáránkán untuk ibu hamil. Folát dápát dídápátkán dárí suplementásí ásám folát. Sáyurán berwárná híjáu (sepertí báyám, áspárágus), jus jeruk, buncís, kácáng-kácángán dán rotí gándum merupákán sumber álámí yáng mengándung folát.

4. Zát Besí

Zát besí dibutuhkán untuk memproduksí hemoglobín, yáítu proteín dí sel dáráh meráh yáng berperán membáwá oksígen ke járíngán tubuh. Selámá kehamilan, volume dáráh bertámbáh untuk menámpung perubáhán pádá tubuh ibu dán pásokán dáráh báyí. Hál íní menyebábkán kebutuhán zát besí bertámbáh sekítár duá kálí lípát. Jíká kebutuhán zát besí tídák tercukupí, ibu hamil ákán mudáh leláh dán rentán ínfeksí. Rísíko meláhírkán báyí tídák cukup umur dán báyí dengán berát bádán láhír rendáh jugá lebíh tínggí. Kebutuhán zát besí bágí ibu hamil yáítu sekítár 27 mg sehárí. Seláín dárí suplemen, zát besí bísá dídápátkán secárá álámí dárí dágíng meráh, íkán, unggás, sereál sárápán yáng teláh dífortífíkásí zát besí, dán kácáng-kácángán.

5. Zát Seng (Zínc)

Dárí beberápá studí díláporkán báhwá ibu hamil yáng memílíkí kádár zár seng rendáh dálám makanánnyá berísíko meláhírkán premátur dán meláhírkán báyí dengán berát láhír rendáh. Sedángkán ují klínís suplementásí zát seng tídák dídápátkán kejelásán mengenáí keuntungán mengkonsumsí seng dálám jumláh yáng lebíh tínggí. Námun mengkonsumsí zát seng dálám jumláh cukup bágí merupákán lángkáh ántísípátíf yáng dápát dílákukán. Zát seng dápát dítemukán secárá álámí pádá dágíng meráh, gándum utuh, kácáng-kácángán, polong-polongán, dán beberápá sereál sárápán yáng teláh dífortífíkásí. Pádá umumnyá, wánítá tídák membutuhkán támbáhán suplemen. Námun ándá dápát mengkonsumsí suplemen (sekítár 25 mg zát seng sehárí) jíká ándá dálám kondísí yáng kuráng sehát.

6. Kálsíum

Susu dán kejuJánín mengumpulkán kálsíum dárí ibunyá sekítár 25 sámpáí 30 mg sehárí. Pálíng bányák ketíká trímester ketígá kehamilan. ibu hamil dán báyí membutuhkán kálsíum untuk menguátkán tuláng dán gígí. Seláín ítu, kálsíum jugá dígunákán untuk membántu pembuluh dáráh berkontráksí dán berdílátásí. Kálsíum jugá díperlukán untuk mengántárkán sínyál sáráf, kontráksí otot, dán sekresí hormon. Jíká kebutuhán kálsíum tídák tercukupí dárí makanán, kálsíum yáng dibutuhkán báyí ákán díámbíl dárí tuláng ibu. Kebutuhán kálsíum ibu hamil ádáláh sekítár 1000 mg per hárí. Sumber kálsíum dárí makanán díántárányá produk susu sepertí susu, keju, yogurt. Seláín ítu íkán terí jugá merupákán sumber kálsíum yáng báík.

7. Vítámín C

Vítámín C yáng dibutuhkán jánín tergántung dárí ásupán makanán ibunyá. Vítámín C merupákán ántíoksídán yáng melíndungí járíngán dárí kerusákán dán dibutuhkán untuk membentuk kolágen dán menghántárkán sínyál kímíá dí oták. Wánítá hamil setíáp hárínyá dísáránkán mengkonsumsí 85 mg vítámín C per hárí. ándá dápát dengán mudáh mendápátkán vítámín C dárí makanán sepertí tomát, jeruk, stráwberry, jámbu bíjí, dán brokolí. Mákánán yáng káyá vítámín C jugá membántu penyerápán zát besí dálám tubuh.

8. Vítámín A

Vítámín A memegáng peránán pentíng dálám fungsí tubuh, termásuk fungsí penglíhátán, ímunítás, sertá pertumbuhán dán perkembángán embrío. Kekurángán vítámín á dápát mengákíbátkán keláhírán premátur dán báyí berát láhír rendáh. Vítámín A dápát dítemukán pádá buáh-buáhán dán sáyurán berwárná híjáu átáu kuníng, mentegá, susu, kuníng telur, dán láínnyá.

piramida makanan ibu hamil

Tips untuk ibu hamil

Menjádí ibu hamil membáwá bányák perubáhán keseháríán ándá. Sáláh sátu perubáhán yáng cukup besár ádáláh perubáhán polá makan. Beríkut beberápá tips mengenáí polá makan bágí ibu hamil:

 • Beráwál dárí ibu Konsumsíláh makanán dengán jumláh lebíh bányák dárí pírámídá makanán bágíán báwáh. Kemudíán támbáhkán dengán sáyurán dán proteín, buáh, produk susu, dán terákhír makanán berlemák. Dengán konsep párámídá, mákín ke báwáh, mákín besár kebutuhán yáng hárus dípenuhí setíáp hárínyá.
 • Menu yáng berváríásí pádá makanán sángát pentíng. Hál íní membántu mendápátkán kebutuhán vítámín dán mínerál dárí makanán yáng ándá konsumsí. Váríásí menu jugá membántu mencegáh kebosánán.
 • Báwáláh selálu áír putíh. Mínum áír dálám jumláh cukup dápát membántu kehamilan sehát. Dengán cukup áír, kulít ibu lebíh sehát (lebíh elástís), sertá dápát mengurángí gejálá kehamilan umum sepertí sembelít, bengkák, dán sebágáínyá. Mínum cukup 8 gelás áír sehárí. Mínumán láín sepertí sodá, kopí tídák boleh díhítung sebágáí perhítungán 8 gelás áír.
 • Mákánláh dálám jumláh sedíkít jíká ándá memílíkí másáláh muál átáu muntáh átáu pengurángán ruáng dí perut ketíká hamil. Mengkonsumsí makanán dálám jumláh kecíl (námun seríng) dápát membántu mengátur kádár gulá dáráh yáng membuát ándá merásá nyámán dálám menjálánkán áktívítás sehárí-hárí.
 • Selálu íngát báhwá penámbáhán berát bádán sáát kehamilan merupákán bágíán pentíng dárí kehamilan. Híndárí díet átáupun pántáng pádá makanán tánpá berdískusí dengán práktísí kesehátán ándá. Mákán báík selámá kehamilan dápát memástíkán pertámbáhán berát bádán dán mendápátkán nutrísí yáng dibutuhkán selámá hamil.
 • Vítámín máupun suplemen tídák dímáksudkán untuk menggántí ásupán makanán ándá selámá kehamilan. Suplemen dán vítámín dímáksudkán untuk membántu mencukupí kebutuhán yáng díperlukán ibu hamil. ándá bísá sájá mengkonsumsí bányák vítámín, námun beberápá vítámín (sepertí vítámín á) dálám jumláh besár dápát menyebábkán kecácátán. Pástíkán ándá memberítáhukán suplemen vítámín kepádá práktísí kesehátán.

Yáng perlu dííngát ádáláh báhwá mengkonsumsí makanán selámá kehamilan untuk duá oráng (ibu dán sí jábáng báyí) bukán berártí jumláh makanán tídák terkontrol. Yáng pentíng ádáláh kándungán makanán dálám jumláh yáng cukup.

Tips Kebutuhan Gizi Ibu Hamil | Koko Wijanarko | 4.5

Berita Lainnya

error: Exclusive only on Terapimuslim.com !!
Visit Koko Wijanarko at Ping.sg Health Blogs
Health top blog sites
top blog sites Top blogs